Statsveje i Slagelse Kommune

Vejdirektoratet og Storebælt A/S er vejbestyrer på en del af det overordnede vejnet i Slagelse Kommune.

Sammenligning af ulykkesfrekvenser (antal ulykker pr. mio. køret km) på motorveje i Slagelse Kommune (administreret af Vejdirektoratet og Storebælt) viser at frekvensen af personskadeulykker er på niveau med hele landet, men frekvensen af materielskadeulykker er noget lavere end for hele landet.

Antal dræbte på motorvejen i Slagelse Kommune er noget højere end for landsgennemsnittet. Til gengæld er frekvensen for alvorligt- og let tilskadekommen lavere. For Storebælt er alle frekvenserne lavere end for hele landet.

Omfartsvejen vest om Slagelse er etableret midt i registreringsperioden, derfor er det ikke muligt at lave en rimelig sammenligning af ulykkesfrekvenser på andre statsveje end motorvejen i Slagelse Kommune.