Personskader pr. år

Antal personskader (dræbte, alvorligt tilskadekomne og let tilskadekomne) varierer fra 37 i 2013 til 51 i 2011 og 2012, se figuren.

Stigningen fra 2010 (46) til 2014 (50) svarer til 9%. Stigningen fra 2013 hvor antallet var lavest og til 2014 er på 29%. Antallet i 2013 er væsentligt lavere end i alle de andre år.

I perioden 2010 – 2014 er 15 personer dræbt på samtlige veje i kommunen, 145 er kommet alvorligt til skade og 75 er kommet let til skade, se figuren.

Antal dræbte varierer fra 1 til 6 pr. år, antal alvorligt tilskadekomne fra 25 til 33 og antal let tilskadekomne fra 10 til 19. Sammenlignes 2010 med 2014 er der tendens til færre dræbte (små tal), flere alvorligt tilskadekomne men kun en mindre ændring i antal let tilskadekomne.