Kalundborgvej / Vestre Ringgade / Løvegade / Herluf Trollesvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2016

Uheldsbillede

4 ulykker og 2 ekstrauheld. Involverer 2 cyklister og 1 knallertkører.

To bagendekollisioner (ekstrauheld), et uheld med indkørende bil der ikke overholder sin vigepligt i forhold til cirkulerende knallertkører og et uheld med bilist der ikke overholder sin vigepligt overfor en cirkulerende cyklist. Herudover et eneuheld og et trængningsuheld(cyklist presses af bilist) mellem udkørende bilist og cyklist.

Beskrivelse

Rundkørsel med cykelsti mellem vejgrenene. Det virker som om overkørselsarealet er meget fladt og dermed ikke har den tilstrækkelige hastighedsdæmpende effekt.

Rundkørslen set fra Kalundborgvej.

Rundkørslen set fra Herluf Trolesvej.

Løsningsforslag

Udskiftning af overkørselsareal til brostensbelægning med kant mellem overkørselsarealet og cirkulationsarealet.

Kan suppleres med pudebump i til- og frafarter for at dæmpe hastigheden yderligere.