Slagelsevej ved Sludstrupvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2016

Uheldsbillede

2 personskadeulykker, 1 materielskadeulykke og 2 ekstrauheld. Ingen fodgængere eller cyklister men 1 knallertkører.

To eneuheld nord for krydset, mødeuheld syd for krydset, tværkollision og højresving ud foran medkørende i krydset.

Beskrivelse

Oversigten fra Skalsbjergvej er dårlig men der er ikke registreret uheld med trafikanter herfra.

 

Der opleves høje hastigheder ved besigtigelse hastighedsmålinger fremskaffes for at be- eller afkræfte dette.

Krydset set mod vest.

Løsningsforslag

Der kan der opstilles vejvisningstavler før krydset for at gøre opmærksom på krydset og tavler med overhalingsforbud.

Etablering af 70 km/t i krydset (ca. 200 m fra landevejen og ca. 100 m fra sidevejene).