Besigtigelse

Alle udpegede kryds og strækninger er besigtiget i perioden juni-august 2015.

Hvor det er muligt at foreslå tiltag, der kan reducerer antallet af uheld og ikke mindst antallet af tilskadekomne, er det gjort. Det er blevet til projekter beskrevet og grupperet Slagelse by, Korsør by, Skælskør by og landsbyer/landområder.

Ikke alle steder er uheldsbilledet så klart, at der kan peges på en ombygning, skilte, afstribning eller lignende, der kan gøre en forskel i uheldsbilledet på stedet. Andre steder er ombygget i udpegningsperioden, dem rør vi typisk ikke ved.