Sorøvej vest

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2018

Uheldsbillede

Der er registreret 8 ulykker og 5 eneuheld på strækningen mellem rundkørslen ved Smedegade og jernbanebroen. Heraf to personskadeulykker med en tilskadekommen i hver. Involverer en knallert og en cyklist.

Ved Strudsbjergvej er der registreret tre ens ulykker hvor venstresvingende fra Strudsbjergvej overser sin vigepligt.

På begge sider af Klosterbanken er der sket bagendekollisioner og øst derfor er der sket ulykke ved overhaling.

Mellem Teknikvej og Industrivej er der sket en parkeringsulykke med knallert og eneuheld.

I krydset ved Industrivej er der sket en frontalkollision med personskade og venstresvingsuheld.

Ved Søndermarksvej er der sket en ulykke med en venstresvingende fra Søndermarksvej og øst for krydset er der ligeledes en venstresvingsulykke fra en udkørsel hvor en cyklist kom til skade.

Beskrivelse

Lang lige strækning som lægger op til høj hastighed efter forholdene.

Ulykker ved Studsbjergsvej kan skyldes at venstresvingende føler sig presset til at foretage svingingen pga. trafik bagfra. Det bør vurderes hvor meget trafik, der er på Studsbjergvej. Oversigten i krydset vurderes at være tilstrækkelig.

Sorøvej ved Studsbjergsvej set mod øst. Studsbjergvej er til højre.

 Sorøvej ved Studsbjergsvej set mod sydøst. Studsbjergvej ses midt i billedet.

 

Løsningsforslag

Signalregulering af Studsbjergvej vil kunne fjerne de tre venstresvingsulykker. Dette er en dyr løsning i forhold til vejens størrelse. Derfor bør behovet vurderes yderligere ved slangetælling.

Ved Søndermarksvej forbedres afmærkningen for cyklisterne, så den bliver mere retningsbestemt. Evt. et blåt cykelfelt.

Ulykkerne på resten af strækningen er af forskellig type og spredt over hele strækningen. Derfor foreslås en trafiksikkerhedsinspektion af hele strækningen for at samle yderligere oplysninger om trafiksikkerheden på strækningen.