Personskader fordelt pr. elementart

Blandt de 234 tilskadekomne er langt de fleste førere eller passagerer i personbiler, se Figur 3-7.

Der er flere kvinder end mænd, der som fodgænger eller cyklist er kommet til skade.

Samlet set er 41% af trafikanterne lette trafikanter (fodgænger, cyklister og knallert 30). Forholdsvis mange trafikanter var motorcyklister, i alt 21stk (9%), Figur 3-8.