Kalundborgvej / Holmstrupvej / Valbygårdsvej / Ndr. Ringgade

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2018

Uheldsbillede

2 personskadeulykker, 3 materielskadeulykker og 3 ekstrauheld. Indvolverende4 cyklister men ingen fodgængere eller knallertkørere.

Fire ulykker ved Ndr. Ringgade: 2 bagendekollisioner, indkørende bil overfor cyklist og udkørende bil overfor cyklist.

To eneulykker ved Holmstrupvej.

Indkørende bil overfor cyklist ved Valbygårdsvej.

Trængning ved Kalundborgvej nord.

Rundkørslen ved Ndr. Ringgade.

Beskrivelse

Det virker som om hastigheden i cirkulationsarealet er for høj efter forholdene. En teoretisk beregning antyder en cirkulationshastighed på ca. 29 km/t som er lidt højere end de anbefalede 25 km/t i byområder. 

Der er en shunt mellem Kalundborgvej nord og Valbygårdsvej. Denne er planlagt lukket.

Rundkørslen set fra Ndr. Ringgade.

Rundkørslen ved Holmstrupvej med Valbygårdsvej i baggrunden.

Løsningsforslag

Der bør etableres blå cykelfelter (især ved Ndr. Ringgade og Valbygårdsvej).

Der mangler piltavler på alle øer.

Tilfarterne bør laves mindre dynamiske. Alternativt udvides det overkørbare areal langs midterøen. Kan suppleres med pudebump i til- og frafarter.

Shunt nedlægges.