Skælskør Landevej ved Baunehøjvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2016

Uheldsbillede

3 personskadeulykker, 1 materielskadeulykke og 1 ekstrauheld. Involerer ingen lette trafikanter.

3 kurveulykker (eneulykker) i km 9,8 - 10,0. Krydsulykke ved Baunehøjvej og ulykke i forbindelse med u-vending. 

 

Beskrivelse

De tre ulykker er sket i en forholdsvis bløde kurve.

 

Løsningsforslag

Baggrundsafmærkningen i kurven foreslås dubleret.