Personskader fordelt pr. vejtype

123 personskader er registreret i byzone og 112 i landzone, se Figur 3-4.

60 % af personskaderne er sket på strækninger; 37% i landområder og 23% i byer. Omvendt sker flere ulykker i kryds i byområder (24%) end på strækninger i byområder (10%). Kun 3 % sker i henholdsvis udkørsler og separate stier.