Målsætningen 2020

Målsætningen for udviklingen i antallet af personskader på veje administreret af Slagelse Kommune i perioden 2016 - 2020, følger Færdselssikkerhedskommissionens målsætning.

På landsplan er målet i 2020:

- maksimalt 120 trafikdræbte
- maksimalt 1.000 alvorligt og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken

Det svarer til at halvere antallet af personskader fra 2010 til 2020.

Figuren nedenunder viser udviklingen i antal personskader på kommuneveje i perioden 2010 - 2014 samt en målsætning for 2015 - 2020. Ønsket er at antal personskader i 2015 ikke overskrider antallet i 2010, det vil sige, at der maksimalt må være 36 personskader i 2015. Hvis en halvering skal opnås senest i 2020 skal reduktionen pr. år i gennemsnit være på mindst 3,6 personskader pr. år.

Målsætningen er ambitiøs, men realistisk som det kan ses af det lave antal i 2013. Der skal dog en stor indsats til for at opnå målsætningen i form af ombygning af veje og gader, information, kampagner og politikontrol samtidig med at statens indsats fortsat fremmer trafiksikkerheden (kampagner, færdselslov, krav til køretøjer, Færdselssikkerhedskommissionens arbejde etc.) samt at udvikling af sikkerheden i bilindustrien fortsætter.