Ulykker 2010-2014​

I perioden 2010 – 14 er der sket mellem 263 og 299 ulykker (inkl. ekstrauheld) på samtlige veje i Slagelse Kommune, se Figur 2-1. Ekstrauheld er uheld med ringe materielskade og registreres af politiet, men ikke gøres til genstand for egentlig politimæssig efterforskning og rapportskrivning.

Flest ulykker er registreret i 2012 og færrest i 2011. Fald i antal ulykker fra 2010 (286) til 2014 (267) er på 7 %.

Antal personskadeulykker er nærmest uændret i perioden - 42 i 2010 og 44 i 2014 - med undtagelse af 2013 hvor antallet var 32. Antal ekstrauheld er faldet fra 151 til 108 svarende til 28%. Til gængæld er antal materielskadeulykker steget fra 93 til 115 som svarer til 24%.