Forord

Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sætter rammerne og prioriteringen af det trafiksikkerhedsfremmende arbejde.

Planen tager afsæt i de politiregistrerede trafikuheld for de sidste fem år (2010-2014), samt de borgerindberettede problemsteder og ønsker til forbedret trafiksikkerhed kommunen har modtaget de sidste år.

Antallet af uheld på kommunevejene svinger fra år til år i udpegningsperioden. I gennemsnit er der sket 200 uheld om året på kommunevejene og de private fællesveje. 36 personer er i gennemsnit kommet tilskade på disse veje.

 

Målsætningen er en halvering af antallet af personskadeulykker og personskader på kommunevejene i Slagelse Kommune 2020 i forhold til 2010, svarende til max. 18 tilskadekomne personer i 2020.

Trafiksikkerhedsplanen har fokus på, hvor vejtekniske foranstaltninger kan gøre en forskel, men også i høj grad hvor ændret adfærd i trafikken kan flytte "bjerge" og gøre vejnettet i Slagelse mere trafiksikkert og trygt at færdes på.

Trafiksikkerhed er et fælles ansvar.

Venlig hilsen

Jørn-Ole Didriksen

formand for Trafiksikkerhedsudvalget i Slagelse      &

Henrik Brodersen

formand for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget