Samarbejdspartnere

Der er mange aktører på banen i trafiksikkerhedsarbejdet.

Trafiksikkerhedsudvalget, lokalt udvalg for Slagelse Kommune.

De mange Lokalråd er vigtige samarbejdsparter, der med stor lokalkendskab og engagement kan bidrage til trafiksikkerhedsarbejdet.

Skolerne og uddannelsesinstitutioner, der er 18 skoler i Slagelse Kommune.

Entreprenørservice, der står for driften af de mange km veje og stier.

Politiet, myndighedssamarbejde, ATK, netværk på tværs af politikredsen i Trafikrådet.

Sikkertrafik, med ansvar for de landsdækkende kampagner, undervisningsmaterialer, netværk på tværs af kommunegrænser og politikredse.

Kræftens Bekæmpelse, Skolecyklingsnetværk.

Vejdirektoratet(VD), hvor kommunevejsnettet mødes med statsvejnettet. VD er dataoperatør på uheldsdata. Videns

KVF, Kommunal Vejteknisk Forening

KTC, faggruppe for Veje, trafik og trafiksikkerhed-VTT