Ulykker fordelt efter aldersgrupper

I perioden 2010 – 2014 er 97 kvinder og 137 mænd kommet til skade på alle veje i kommunen, se Figur 3-5.

Flest tilskadekomne personer findes i aldersgruppen 35 – 44 år efterflugt af gruppen 45 – 54 år. Kun 3 børn i aldersgruppen 0 – 5 år er kommet til skade og 11 børn i alderen 6 – 14. I aldersgruppen over 84 år er kun en person kommet til skade.

Ser vi på kønsfordelingen så er der generelt færre kvinder end mænd der kommer til skade. Dette er især tydelig for aldersgruppen 18-19 år hvor 4 kvinder og 14 mænd er kommet til skade og for 20 – 24 år er forholdet 5 til 20. Den eneste aldersgruppe, hvor der er flere kvinder end mænd der er kommet til skade er 55 – 64 år med 16 kvinder og 9 mænd. Til gengæld er forholdene lige for 6 – 14; 15 - 17 år samt for personer ældre end 64 år.

Da aldersgrupperne ikke er lige store er der i Figur 3-6 vist antal pr. årgang i de enkelte aldersgrupper, dvs. antal personskader divideret med antal årgange.

Figuren viser at væsentlig flere i aldersgruppen 18 – 19 år kommer til skade i trafikken pr. årgang end for de andre aldersgrupper – først og fremmes de unge mænd. Det samme gælder de 20 – 24 årige, dog i mindre omfang. Også aldersgruppen 15 – 17 år har forholdsvis høje tal. Forskelle i trafikarbejdet for de enkelte grupper er ikke indregnet.