Uheld med påvirket fører

Antal af spiritus påvirkede trafikanter involveret i trafikulykker (inkl. ekstrauheld) er 114 stk, se Figur 2-3.

Samlet for perioden er der sket 27 personskadeulykker hvor føreren var spirituspåvirket, svarende til 13 % af personskadeulykkerne. For materielskadeulykkerne er det 85 ulykker svarende til 15 %.

Hvis vi ser alene på kommuneveje drejer det sig om 94 af 1065 ulykker/uheld svarende til 9% af alle ulykker/uheld registreret på kommuneveje.