Tårnborgvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2017

Uheldsbillede

5 personskadeulykker, 9 materielskadeulykker og 9 ekstrauheld. Involverer 1 fodgænger, 6 cyklister og 3 knallertkørere.

- 8 bagendekollisioner + 1 ligeud samme kurs

- 8 højresving ind foran medkørende og 1 højresving ud foran medkørende

- 2 parkeringsulykker

Beskrivelse

Tårnborgvej er hovedfærdselsåren gennem Korsør. Strækningen går fra Møllevangen til Caspar Brandts Plads.

Krydset ved Caspar Brands Plads: 3 højresvingsulykker + venstresvingsulykke.   

Krydset Caspar Brands Plads, set mod nord.

Kryds ved Amerikakajen/Lilleøvej: 4 bagendekollisioner (heraf 2 med mulig høj sol fra syd) og 2 højresvingsulykker. Forslag: Baggrundsplade på højtsiddende signaler mod nord og stærkere lys.

Krydset ved Amerikakajen/Lilleøvej, set mod nord.

Kryds ved Elværksvej: højresvingsulykke, 2 bagendekollisioner og en parkeringsulykke.

Krydset ved Elværksvej, set mod nord.

Indkørsler mellem Elværksvej og Møllevangen: to bagendekollisioner (heraf en med 5 biler), højresvingsulykke og venstresvingsulykke.

Nord for Elværksvej etableres dagligvarebutik. Der ser ud til at være tre indkørsler meget tæt på hinanden mellem Elværksvej og Møllevangen. Dette kan forøge risikoen på en strækning med en del ulykker. Derfor bør mulighed for venstresving fra indkørsler begrænses med henvisning til at vende om i rundkørslen nord for strækningen. Etablering af venstresvingsbane ind mod indkørslerne foreslås, hvis der kan findes plads til dette.

Strækningen nord for Elværksvej.

Kryds Møllevangen: bagendekollision, venstresving ind foran medkørende cyklist, samt ulykke hvor cyklist i glat føre kommer ud på vejen.

Strækningen i øvrigt: parkeringsulykke.

Krydset ved Møllevangen, set mod nordøst.

Løsningsforslag

Krydset ved Caspar Brands Plads: Før-grønt for cyklister efterfulgt af højre pil med rødt for cyklister.

Kryds ved Amerikakajen/Lilleøvej: Baggrundsplade på højtsiddende signaler mod nord og stærkere lys. Tilbagetrukket stopstreg forlænges.

Kryds ved Elværksvej: Ingen forslag.

Kryds Møllevangen: Ingen forslag.

Strækningen i øvrigt: der skal etableres venstresvingsbane ved dagligvarebutik