Aldersfordelingen af fodgængerne

I ca. halvdelen ulykkerne med fodgænger var fodgængeren under 25 år, se Figur 3-9.

Heraf var der 7 børn i alderen 0 – 14 år.