Vestre Ringgade / Vestergade / Marievangsvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2016

Uheldsbillede

7 ulykker og 2 ekstrauheld. Heraf 3 peronskadeulykker. Involverer 4 cyklister og 1 knallertkører.

2 højresvingsulykker/-uheld fra nord. 

5 tværkollisioner hvoraf det 2 var med køretøjer fra vest og nord, en med køretøj fra øst og syd, en med cyklist fra vest og bilist fra syd og en med cyklist fra øst og bilist fra nord.

2 ulykker med venstresvigende fra syd.

Dermed er der mange ulykker med trafikanter, der kører mod rødt eller gult signal.

Beskrivelse

4-benet signalreguleret kryds fra 1992. Venstresvingsbaner fra syd og nord.

Indgår i projket med busprioritering.

Krydset set fra Marievangsvej (mod øst).

Krydset set fra Vestre Ringgade (mod syd).

 

Løsningsforslag

Signalindstillingerne bør analyseres og der bør overvejes om en anden driftsform kan give forbedret trafiksikkerhed. Herunder bør venstresvingspile fra syd overvejes for at give venstresvingende mulighed for at svinge uden modkørende.

Sikkerhedstider tjekkes og sættes op hvis der er grund hertil.

Cyklistsignaler i alle retninger hvor der er cykelbane eller cykelsti og med mulighed for eftergrønt for højresvingende fra nord.

Udskiftning af signaler til ny teknik i forbindelse med busprioritering.

Hastighedsniveauet på Vestre Ringgade både nord og syd for krydset bør undersøges idet høje hastigheder kan føre til forøget risiko for rødkørsel.

 

Maj 2016 Koordineres med bus prioriteringsprojektet, hvor der bl.a. etableres et nyt signalanlæg i krydset Vestre Ringgade / Vestergade / Marievangsvej.