Fortove og stier.​

Udover at holde rent for ukrudt har du pligt til at fjerne affald, visne blade og lignende fra fortovet ud for din ejendom.

Du skal beskære dine træer og buske, så de ikke vokser ud over vejen eller fortovet.

Oversigtsforhold:

Tjek oversigtsforholdene ved udkørslen fra din ejendom.

Forholdene kan måske forbedres ved beskæring.