Udpegning af sorte pletter og gråstrækninger

Ulykkerne over fem år i perioden 2010-2014 er brugt til at udpege de kryds og strækninger hvor der er sket flest ulykker.

Kriteriet for hvor når et kryds er en stor plet er i denne plan sat til 5 ulykker indenfor udpegningsperioden og for strækninger er kriteriet sat til 6 ulykker pr. 500 meter indenfor udpegningsperioden. Alle ulykkes typer er taget med, altså personskadeulykker, materielskadeulykker og øvrige ulykker. Alle ulykker der er kommet til politiets kendskab.

Kryds med mindst 5 ulykker og strækninger med mindst 6 ulykker over de fem år er udpeget og gennemgået nærmere.

Herudover er der særligt fokus på personskadeulykkerne - steder med 3 personskade ulykker eller strækninger med flere personskade ulykker udpeget og gennemgået nærmere.

Hver enkelt sted eller strækning er beskrevet under projekter.