Sdr. Ringgade / Idagårdsvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2016

Uheldsbillede

4 materielskadeulykker i krydset samt nabokrydset på Idagårdsvej. Involverer ingen fodgængere, cyklister eller knallertkørere.

Ved Sdr. Ringgade er tre uheld. Ved nabokrydset er der en venstresvingende mod syd mod en ligeudkørende mod vest.

Beskrivelse

Sdr. Ringgade har to kørebaner i hver retning samt venstresvingsbane fra sydøst mod Idagårdsvej og højresvingsbane mod Idagårdsvej fra nordvest. Hastighedsgrænsen er 70 km/t og der opleves høje hastigheder på Sdr. Ringgade.

Ulykkerne tyder på at trafikanterne kører frem mod gult eller rødt signal.

Løsningsforslag

Hastighedsgrænsen foreslås sat ned til 60 km/t mellem Idagårdsvej og til nord for Næstvedvej hvor den i forvejen er 60 km/t.