Sorøvej i Slagelse øst for Nykøbing Landevej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2015

Uheldsbillede

2 personskader, 6 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld. Involverer 3 cyklister men hverken fodgængere eller knallertkørere.

5 bagendekollisioner heraf 4 mod vest, 2 frontalkollisioner.

Beskrivelse

Besigtigelsen bekræfter både borgerhenvendelserne og uheldsbilledet. 

Sorøvej vest for Nykøbing Landevej set mod øst.

Der etableres venstresvingsbaner og spærreflader det 2. spor fra rundkørslen og godt 500 meter øst.

Den østlige adgangsvej til den private fællesvej til Sorøvej 39-47 begrænses med venstresvingforbud, både ind til vejen og fra området.

Advarselstavlen A20, risiko kø opsættes for den vestgående trafik fra motorvej og ind mod rundkørslen.

 

Løsningsforslag

Der er i efteråret 2015 etableret venstresvingsbaner og spærreflader i det 2. spor fra rundkørslen og godt 500 meter øst.

Den østlige adgangsvej til den private fællesvej til Sorøvej 39-47 begrænses med venstresvingforbud, både ind til vejen og fra området.

Advarselstavlen A20, risiko kø opsættes for den vestgående trafik fra motorvej og ind mod rundkørslen.

Indgår i prioritering.

Billedet viser den nye afstribning.