Aldersfordelingen af knallertkørerne

Bland de tilskadekomne knallertkørere (knallert 30) var 41 % under 25 år, se Figur 3-11.

Ni knallertkørere var i aldersgruppen 15 – 17 år (33% af alle knallertkørere).