Kalundborgvej i Slagelse

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2018

Uheldsbillede

2 personskadeulykker, 2 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld. Involverer 1 fodgænger og 3 knallertkørere men ingen cyklister.

To bagendekollisioner i forbindelse med venstresving ind mod Jobcentret (ekstrauheld).

Ellers er ulykkerne sket spredt på strækningen og har forskellige ulykkessituationer.

Beskrivelse

Ved besigtigelsen den 18. juni oplevedes strækningen som lang og lige med bredt tværsnit hermed lægger strækningen op til højere hastigheder end den tilladte på 50 km/t.

Indkørslen til Jobcentret er smal og to biler har svært ved at mødes. Dette kan resultere i at indkørende bil må holde for udkørende halvt ud på vejen.

Kalundborgvej nord for Jobcentret. Billedet er taget mod syd. Syd for indkørslen til jobcentret er der en helle. Ved hellen er der en buslomme, men i den modsatte vejside er der ingen buslomme bustavlen er placeret der hvor billedet er taget. 

Løsningsforslag

Hastigheden måles nord for jobcentret og resultaterne indgår i vurderingen. Hvis det viser sig at 85%-fraktilen er over 60 km/t bør der laves hastighedsdæmpning i form af støtteheller ved Jobcentret. Placeres i forhold til busstoppestederne således at busserne holder efter hellerne i begge retninger.

Etablering af buslomme mod nord ved Jobcentret bør overvejes.

Indkørslen til Jobcentret laves bredere.

Hastighedsdæmpning i form af bump mellem Ellevej og Rønnevej.