Korsørvej/ Vestre Ringgade/ Mariendals Allé/ Sdr. Ringgade

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2016

Uheldsbillede

5 personskadeulykker, 6 materielskadeulykker og 2 ekstrauheld. Involverer 3 cyklister og 6 knallertkørere men ingen fodgængere.

5 højresvingsulykker, 3 venstresvingsulykker.

Beskrivelse

Indkørsel til Statoil er for tæt på krydset. Svingende koncentrerer sig om modkørende biler og overser knallertkørere/cyklister. Der er tre indkørsler til tanken - den vestlige ud til Mariendals Alle bør lukkes.

Krydset indgår i arbejdet med busprioritering der pågår pt.

Tanken ved Mariendalsvej. Denne indkørsel foreslås lukket idet der er sket flere ulykker og der er to andre indkørsler til tanken.

Krydset set fra nord.

Løsningsforslag

Tydeliggørelse af kryds fra NØ og SV.

Cykelsignaler med før-grønt for cyklister/knallertkørere, som skifter over til rødt for cyklister samtidig med, at der er højresvingspil og dermed konfliktfri.

Lukning af den indkørsel til tanken, der er tættest på krydset.