Sdr. Stationsvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2017

Uheldsbillede

5 ulykker og 4 ekstrauheld. Indvovlerer en fodgænger og en cyklist.

Meget forskellige hændelser: 3 parkeringshændelser forskellige steder, fodgænger påkørt i fodgængerovergang, ulykke i forbindelse med overhaling, bagendekollision, højresving ud foran medkørende og eneuheld.

 

Beskrivelse

8 af 9 hændelser er sket ved stationsbygningen, hvor der er flere ind-/udkørsler til parkering samt to mindre kryds.

 Sdr. Stationsvej foran stationen. Sct Mikkelsgade ses til venstre.

Løsningsforslag

Hastigheden måles og der vurderes om der er behov for hastighedsdæmpning i form af hævet flade i krydset ved Sct. Mikkelsgade. Alternativt at hæve de tre fodgængerovergange.

Koordinerings med planerne i CAMPUS propjektet.