Personskader fordelt pr. ulykkessituation

Trafikulykker bliver opdelt i 10 grupper efter trafikanternes placering op til ulykken (ulykkessituation), se Figur 3-12.

Størst antal personskader er registreret i eneulykker (41) og der er også mange fodgængerulykker (26).