Grønningen / Skovvejen

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2016

Uheldsbillede

4 ulykker og 1 ekstrauheld. Indvolverer en cyklist.

4 ulykker/uheld skyldes trafikant fra Skovvejen fra sydøst og den sidste venstresvingende fra Skovvejen nordvest der ikke overholder vigepigten.

Beskrivelse

Der er overkørsler fra Skovvejen samt vigepligtstavler.

Mangelfuld oversigt mod venstre fra Skovvejen nord.

Der bør undersøges om trafikanter fra Skovvejen har svært ved at opdage krydset til trods for ovenståene.

Mangelfuld oversigt mod venstre fra Skovvejen nord.

Krydset set mod nord. Oversigten mod venstre er begrænset.  

Der er tidligere etableret overkørsel i begge sider. Alligevel er der forholdsvis mange der ikke overholder vigepligten.

Krydset set mod syd.

Løsningsforslag

Tydeliggørelse af krydset fra sidevejene, endnu bedre afmærkning af vigepligt. F.eks. større vigepligtstavler placeret tættere på kørebanen og hajtænder på kørebanen.

Alternativt kan der etableres en hævet flade for at reducere hastigheden fra alle retninger.

Der kører mange ambulancer på Grønningen, så dette vil være til ulempe for dem. 

Da hastighedsmåling viser forholdsvis lave hastigheder indstilles alternativet ikke. 

Træer på sydvestlig hjørne fælles.

Trafikmåling 2013:

ÅDT Årsdøgnstrafik 6.746
HDT Hverdagsdøgnstrafik 7.495
Gennemsnitshastighed 48,1
Lastbil ÅDT 289
15% hastighedsfraktil 39,2
85% hastighedsfraktil 56,7
Hastighedsgrænse 50