Valbyvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2016

Uheldsbillede

2 personskadeulykker, 12 materielskadeulykker og 1 ekstrauheld. Involverer 2 fodgængere, 2 cyklister men ingen knallertkørere.

Ulykkerne er forholdsvis spredt over hele strækningen:

- 2 i kryds med Østerbro

- 2 i kryds med Ndr. Stationsvej

- 2 i kryds med Hellig Andersvej

- 4 mellem Elmevej og Lille Valbyvej

Beskrivelse

I kryds med Østerbro er der etableret nye signaler.

Ved Ndr. Ringgade er der etableret rundkørsel.

 Valbyvej mod nord.

Løsningsforslag

Strækningen fra syd for Hellig Andersvej og forbi Banevolden mangler cykelbane.

Etablering af trafiksanering af nævnte strækning med 40 km/t, hævet flade ved Hellig Andersvej og Elmevej samt evt. Banevolden. Herudover bør det undersøges nærmere om der kan blive plads til cykelbane. Der er dog mange overkørsler til parkering på matriklerne, der må anses for at være en ulempe ved en cykelbaneløsning.