Baggrund

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan:Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar

Færdselssikkerhedskommissionen, Opfølgningsnotat august 2014, link

KVF, Kommunernes opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2014, resultat af spørgeskemaundersøgelse, link