Sorøvej/ Vestmotorvejen

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Uheldsbillede

3 personskadeulykker, 1 materielskadeulykke og 2 ekstrauheld. Indvolverer 6 cyklister men hverken fodgængere eller knallertkørere.

Fire højresving ud foran medkørende (610 og 698). Bagendekollision ved venstresving. Uheld med parkeret køretøj

Beskrivelse

Krydset administreres af Vejdirektoratet, hvorfor det ikke behandles yderligere her i trafiksikkerhedsplanen.

Løsningsforslag

Der laves en henvendelse til Vejdirektoratet, hvor der gøres opmærksom på at krydset er udpeget i kommunens trafiksikkerhedshandlingsplan.