Personskader

I perioden 2010 til 2014 har politiet registreret 235 personskader (inkl. dræbte) på samtlige veje i Slagelse Kommune se Figur 3-1.

Blandt de 235 tilskadekomne personer kom 186 til skade på kommuneveje (80%), 40 (17 %) på veje administreret af Vejdirektoratet og 7 på Storebælt (3%). Med 7 dræbte på statsveje er det forholdsvis mange i forhold til 8 dræbte på kommuneveje. Der var ingen dræbte på den del af Storebæltsforbindelsen, der ligger i Slagelse Kommune.