Løvegade

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2020

Uheldsbillede

2 personskadeulykker, 16 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld. Involverer 5 fodgængere, 10 cyklister men ingen knallertkørere.

4 hændelser ved Sdr. Stationsvej og 6 venstresving ud foran modkørende cyklist ved H. P. Hansens Plads øst.

Beskrivelse

H. P. Hansensplads:

Se side herom.

Kryds med Sdr. Stationsvej:

- flere ulykker som kan fjernes/reduceres ved etablering af signalregulering.

Krydset set fra Løvegade. Sdr. Stationsvej til højre.

Krydset set fra Løvegade.

Krydset indgår i CAMPUS projektet.

Løsningsforslag

Der henvises til side om krydset Løvegade / H.P. Hansens Plads.

Passage ved Eriksgade bør overvejes lukket der er indkørsel forbudt fra parkeringspladsen i forvejen.

Ved Sdr. Stationsvej foreslås etableret signalregulering til dels for at reducere antal svingulykker og til dels for at forbedre forholdene generelt for trafikanterne til og fra stations- og uddannelsesområdet.