Slagelse Landevej / Tranderupvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2020

Uheldsbillede

Ingen personskadeulykker eller materielskadeulykker men 4 ekstrauheld. Ingen lette trafikanter. 

3 bagendekollisioner heraf 1 ved venstresving og en ved højresving fra hver sin retning samt en eneulykke 40 m syd for krydset.

Beskrivelse

Der opleves høje hastigheder ved besigtigelse hastighedsmålinger fremskaffes for at be- eller afkræfte dette.

Der er god oversigt.

Tranderupvej er meget smal og betjener 8 ejendomme. Vejen er i princippet lukket, men det er dog muligt at køre mod Dybkjær via privat parkeringsplads/gårdsplads.

Slagelse Landevej / Tranderupvej, set mod syd.

Løsningsforslag

Der foreslås etableret venstresvingsbane fra syd. Der er plads til vejudvidelse for anlæg af venstresvingsbane.