Aldersfordelingen på cyklisterne

Blandt de tilskadekomne cyklister var 30% under 25 år, se Figur 3-10.

Tre børn i alderen 6 – 14 kom tilskade på cykel og 5 unge i aldersgruppen 15 – 17 år..