Sdr. Ringgade/Næstvedvej

loading image
Henter kort...
static-map

Baggrund

Udpeget

Budget år

2017

Uheldsbillede

1 personskadeulykke, 7 materielskadeulykker men ingen ekstrauheld. Involverer 1 cyklist og 1 knallertkører men ingen fodgængere.

To ulykker ved udrykning.

Tre højresvingsulykker fra Næstvedvej og en fra Sdr. Ringgade mod Næstvedvej. Bagendekollision på Næstvedvej.

Beskrivelse

Den sydlige vejgren er alene tilfart (Idagårdsvej lokalvej) og der er ingen fodgængerovergange. Behov for fodgængerovergang bør undersøges i givet fald i krydsets østlige side på tværs af Sdr. Ringgade samt på tværs af Næstvedvej.

Der er cykelsignal fra syd med detektering af cyklister.

 

Løsningsforslag

Højresvingende bilister fra Sdr. Ringgade kan lave et meget fladt højresving og dermed i forholdsvis høj fart. Der foreslås at hjørnet strammes op dog tages hensyn til store køretøjer (kørekurver). Samtidig sættes hastighedsgrænsen ned fra 70 til 60 km/t til syd for Idagårdsvej krydset.

På det nordøstlige hjørne er der trampesti rundt. Der foreslås etableret cykelshunt så cyklister fra Næstvedvej mod Sdr. Ringgade kan dreje til højre uden om signalerne.

Cykelsignaler med før-grønt for cyklister/knallertkørere som skifter over til rødt for cyklister samtidig med at der er højresvingspil (højresving mod Næstvedvej).

Signalindstillingerne bør analyseres med henblik på om sikkerhedstiderne er lange nok. Muligheden for at indarbejde udrykningsfase bør overvejes idet Falck stationen og politistationen ligger tæt på.

Krydset er forskudt. Ved udkørsel fra Idagårdsvej kan venstresvingende bilister være i tvivl om hvor de skal placere sig (venstre eller højre om venstresvingende fra Næstvedvej). Derfor bør der etableres hjælpelinjer i krydset.

Ovenstående skal koordineres med evt. analyse af signalerne i forbindelse med fremkommelighed for busser.

Afmærkning genopfriskes.