Sorøvej i Slagelse

2 personskader, 6 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld. Indvolverer 0 fodgængere, 3 cyklister og 0 knallertkørere.

5 bagendekollisioner heraf 4 mod vest, 2 frontalkollisioner.

Besigtigelsen bekræfter både borgerhenvendelserne og uheldsbilledet.

 

Der etableres venstresvingsbaner og spærreflader det 2. spor fra rundkørslen og godt 500 meter øst.

Den østlige adgangsvej til den private fællesvej til Sorøvej 39-47 begrænses med venstresvingforbud, både ind til vejen og fra området.

Advarselstavlen A20, risiko kø opsættes for den vestgående trafik fra motorvej og ind mod rundkørslen.