Slagelsevej ved Sludstrupvej

2 personskadeulykker, 1 materielskadeulykke og 2 ekstrauheld. Ingen fodgængere eller cyklister med 1 knallertkører.

To eneuheld nord for krydset, mødeuheld syd for krydset, tværkollision og højresving ud foran medkørende i krydset.

Oversigten fra Skalsbjergvej er dårlig – men der er ikke registreret uheld med trafikanter herfra.

Der kan der opstilles vejvisningstavler før krydset for at gøre opmærksom på dette og tavler med overhalingsforbud.

Der opleves høje hastigheder ved besigtigelse – hastighedsmålinger fremskaffes for at be- eller afkræfte dette. Etablering af 70 km/t i krydset (ca. 200 m fra landevejen og ca. 100 m fra sidevejene).

 

Krydset set mod vest.