Slagelse Landevej / Tranderupvej

Ingen personskadeulykker eller materielskadeulykker men 4 ekstrauheld. Ingen lette trafikanter.

Der er kun 4 ekstrauheld: 3 bagendekollisioner heraf 1 ved venstresving og en ved højresving fra hver sin retning samt en eneulykke 40 m syd for krydset.

Der opleves høje hastigheder ved besigtigelse – hastighedsmålinger fremskaffes for at be- eller afkræfte dette.

Der er god oversigt.

Tranderupvej er meget smal og betjener 8 ejendomme. Den er i princippet lukket men det er dog muligt at køre mod Dybkjær via privat parkeringsplads/gårdsplads.

Der foreslås etableret venstresvingsbane fra syd.

 

Slagelse Landevej / Tranderupvej set mod nord. De er plads til vejudvidelse for anlæg af venstresvingsbane.