Sdr. Ringgade / Idagårdsvej

Ingen personskadeulykker, 4 materielskadeulykker og ingen ekstrauheld. Indvolverer ingen lette trafikanter.

Heraf et i nabokrydset og et ved udrykning.

2 højresvingsulykker fra Sdr. Ringgade mod Næstvedvej samt bagendekollision ved højresving samme sted.

Der foreslås at hastighedsgrænsen sat ned fra 70 til 60 km/t fra syd for Idagårdsvej og til nord for Næstvedvej hvorfra den i forvejen er 60 km/t.

Ovenstående skal koordineres med evt. analyse af signalerne i forbindelse med fremkommelighed for busser.

 

 

Sdr. Ringgade nord for krydset med Idagrådsvej set mod syd