Næstved Landevej / Stigsnæs Landevej

2 personskadeulykker, 1 materielskadeulykke og 1 ekstrauheld. Indvolverer ingen fodgængere, 2 cyklister (i samme ulykke) og 1 knallertkører.

3 forskellige vigepligtsforseelser heraf to med svingning (højre og venstre) og 1 eneuheld. To trafikanter fra syd påkører hhv. cyklister og knallertkørere der kører fra vest.

Et stort træ på ejendommen (Slagelse Kommune) vest for krydset kan reducere oversigten (dog rimelig langt væk).

Meget trafik herunder også ligeudkørende på sidevejene.

Der opleves høje hastigheder ved besigtigelse – hastighedsmålinger fremskaffes for at be- eller afkræfte dette. Etablering af 70 km/t i krydset (ca. 200 m fra alle retninger).

Der bør laves tavlesanering.

Mangler cykelsymboler ved tilfarterne.

Etablering af rundkørsel vil reducere hastigheden på vejene og dermed reducere risikoen for ulykker. Erfaringsvis reducerer rundkørsler dog ikke ulykker med lette trafikanter – derfor bør det overvejes om cyklister i en eventuel rundkørsel skal gives vigepligt.

Krydset set mod nord.