Næstved Landevej km 26/913 til 31/142

6 personskadeulykker, 3 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld eksl. krydset Nøstved Landevej /Stigsnæs Landevej. Ingen lette trafikanter.

6 eneuheld, 5 krydsuheld, 1 parkeringsuheld og 2 påkørsler af genstande

Oplysninger om målte hastigheder fremskaffes.

Ved Eggersvillevej er der forvarsling på kørebanen, der er god oversigt ved vigelinjen selvom rapsen reducerer oversigten længere væk fra krydset. Her kunne vigelinjen forlænges.

Cykelsymboler bør påmales på den brede kantbane ved sideveje og indkørsler.

Der er efterskole i Tjæreby.

Der foreslås gennemført en trafiksikkerhedsinspektion af hele strækningen med udgangspunkt i de registrerede ulykker.

Billeder mangler.