Kjærsvej

1 personskadeulykke, 4 materielskadeulykker og 2 ekstrauheld. Ingen fodgængere, 2 cyklister og ingen knallertkørere.

6 krydsulykker i to forskellige kryds (Agersøvej og Ceresvej) – alle uden svingning samt en overhaling.

Ulykkerne er sket ved Agersøvej (3) og Ceresvej (3).

Der er meget asfalt ved Agersøvej og venstresvingsbane (se billedet). Hvis ligeud/højresvingsbanen sløjfes således at der kun er en kørebane for alle retninger ville krydset se mere normalt ud efter forholdene og der ville være plads til en større støttehelle midt i krydset.

Oversigten foreslås forbedret i begge kryds ved påbud om klipning af hæk. Herudover større vigepligtstavler og symbol på kørebanen.

Kryds ved Agersøvej set mod nord.