Kvittering

TAK FOR SVAR

Din indberetning er nu gemt i databasen. Du kan nu indberette flere eller afslutte.

En gang årligt gennemgås indberetningerne, der er registeret i databasen fra det forgangne år, i forhold til prioritering i Trafiksikkerhedsplanen.

Kommunens teknikere foretager en nærmere vurdering for eventuel justering af eksisterende projektlokaliteter eller optagelse af nye på bruttolisten, med forslag til en prioritering.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget foretager med baggrund i dette forslag den endelige prioritering af projekterne, der skal udføres indenfor året, baseret på det budget, der afsættes til formålet, samt eventuelle andre politiske hensyn.

Bruttolisten ligger tilgængeligt i den digitale trafiksikkerhedsplan.