Dobbeltudnyttelse

Med henblik på at undgå at etablere unødvendige parkeringspladser kan der tages højde for dobbeltudnyttelse af pladserne. Med dobbeltudnyttelse hentydes til at forskellige funktioner har forskellige parkeringsbehov i løbet af døgnet, hvorfor de i et vist omfang kan dele de samme parkeringspladser.

Dobbeltudnyttelse beregnes enten for ét større sammenhængende parkeringsanlæg eller inden for en radius af 200 m fra den pågældende lokalitet, hvis der forefindes eller etableres spredte parkeringspladser.

Ved blanding af bolig og kontorer vil der typisk kunne opnås en reduktion på op til 30 % i det samlede parkeringsbehov, mens der ved blanding af boliger/butikker eller butikker/kontorer vil kunne opnås en 20 % reduktion i det samlede behov. (Vejdirektoratet, 2009).

Det skal bemærkes at princippet kun finder anvendelse ved parkeringsanlæg, der anlægges og reguleres således, at de er offentlige tilgængelige for alle de funktioner, der indgår i beregningen.

Tabel 5 viser beregningsværdier for dobbeltudnyttelse. Værdierne er som udgangspunkt baseret på hollandske erfaringstal og efterfølgende reguleret til danske forhold, fx lange åbningstider for dagligvarebutikker.

Parkeringsbehovet fastlægges ved at beregne den forventede efterspørgsel i de forskellige tidsrum, hvorefter behovet fastsættes som den største samlede forventede efterspørgsel.

Anvendelse
Hverdage
Lørdag
Søndag
Morgen Middag Aften Middag Aften Middag
Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70%
Dagligvare 30% 70% 40% 100% 10% 40%
Udvalgsvare 30% 70% 40% 100% 0% 40%
Kontor og liberalt erhverv 100% 100% 5% 5% 0% 0%
Produktionsvirksomhed 100% 100% 5% 5% 0% 0%
Lagervirksomhed 100% 100% 5% 5% 0% 0%
Hoteller 25% 40% 100% 75% 100% 50%
Restaurant 30% 40% 90% 70% 100% 40%
Servicestation 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Biograf 15% 30% 90% 60% 100% 60%
Skoler 100% 100% 0% 0% 0% 0%
Daginstitutioner 100% 100% 0% 0% 0% 0%
Idrætshaller 30% 50% 100% 100% 90% 85%

Reduktion for dobbeltudnyttelse. Tabellen angiver hvor stor en del af parkeringen, der kan for-ventes belagt om morgenen, i spidsbelastningen omkring middag (kl. 12-13) samt om aftenen og i weekenden.