Kort sigt (0-2 år)

På kort sigt anbefales det, at:

  • Etablere dynamisk parkeringsinformation for Vestsjællandscenteret og Rådhuskælderen for at gøre opmærksom på, at der forefindes ledige pladser.
  • Iværksætte mobilitetstiltag for at tilskynde brugen af cykel, især på de korte ture.
  • Indlede dialog med DSB omkring forbedring af forholdene for pendlerparkering samt muligheden for at udnytte den sydlige pendlerplads til pendlerparkering.
  • Forbedre cykelparkeringsforholdene omkring SDU.
  • Løbende overvåge parkeringssituationen i bymidten.

Det vurderes, at etablering af dynamisk parkeringsinformation koster ca. kr. 275-450.000 ekskl. moms i anskaffelsesudgifter. Hertil kommer udgifter til løbende vedligeholdelse og drift af systemet.

Omkostningerne til mobilitetstiltag afhænger i vid udstrækning af ambitionsniveauet. Det anbefales, at der over de næste to år som minimum afsættes kr. 500.000 ekskl. moms til gennemførelse af kampagner, brugerundersøgelser og mobilitetsplaner med den hensigt at begrænse brugen af bil på de korte ture.

Herudover bør der afsættes i størrelsesordenen kr. 50.000 ekskl. moms pr. år til løbende at overvåge parkeringssituationen.

Omkostninger til forbedring af cykelparkeringsforholdene ved SDU afhænger af aftale med SDU om evt. medfinansiering, fysiske muligheder for at opsætte cykelparkering og kræver nærmere undersøgelse.

Det vurderes således, at der på kort sig minimum bør afsættes kr. 1,0 mio. ekskl. moms til forbedring af parkeringsforholdene i Slagelse.