Belægningsprocent

Den største samlede parkeringsbelastning i Slagelse centrum er registreret torsdag mellem kl. 13 og 14, hvor 78% af parkeringspladserne er optaget.

Der er dermed omkring 750 ledige parkeringspladser i Slagelse centrum på det mest belastede tidspunkt.

Om lørdagen er den mest belastede time registreret mellem kl. 12 og 13, hvor der er registreret en belægningsgrad på 64%.

Registreringen viser, at på hverdage stiger belægningen frem mod kl. 11, hvor den er stort set uændret hen mod kl. 14, hvorfra den falder støt hen mod slutningen af registreringsperioden.

Om lørdagen stiger belægningen frem mod kl. 12, hvorefter den falder frem mod afslutningen af registreringen.

På figuren ses belægningsprocenten fordelt på tidsrum, fra kl. 7 til 19 på en hverdag, og fra kl. 9 til 16 på en lørdag.

Belægningsprocenten på de 3.300 parkeringspladser registreret i Slagelse Centrum.

Belægningsprocenten for de enkelte parkeringspladser kan findes af nedenstående kort:

pdfslagelse_belaegning.pdf (326.5 KB)

pdfslagelse_belaegningsregistrering_torsdag.pdf (271.7 KB)

pdfslagelse_belaegningsregistrering_loerdag.pdf (240.4 KB)