Lang sigt (3-10 år)

På lang sigt anbefales det, at:

  • Bibeholde parkeringsmulighederne på Rådhuspladsen – både på selve pladsen og i parkeringskælderen.
  • Kontinuerligt arbejde med mobilitetstiltag.
  • Løbende overvåge parkeringssituationen i bymidten.
  • Arbejde videre med etablering af parkeringshus på H.P. Hansens plads, såfremt Grønt Gennembrud skal realiseres, eller renoveringen af parkeringen under Rådhuspladsen bliver for omkostningstung.
  • Følge med i udviklingen omkring selvkørende biler. På nuværende tidspunkt er det meget uvist, hvilken betydning selvkørende biler kan få for parkeringsforholdene.

Det er tidligere anslået, at renovering af parkeringskælderen under Rådhuspladsen vil andrage ca. kr. 35 mio. ekskl. moms, mens parkeringshus på H.P. Hansens Plads vurderes at koste mellem kr. 50-90 mio. ekskl. moms. Der bør således på længere sigt afsættes minimum kr. 35 mio. ekskl. moms til forbedring af parkeringsforholdene.

Hertil kommer omkostninger til mobilitetstiltag og overvågning af parkeringssituationen. Det anbefales, at der minimum afsættes kr. 250.000 ekskl. moms pr. år til disse tiltag.