Cykelparkering

Samtidig med registrering af parkerede biler blev der registreret parkerede cykler på fem udvalgte pladser i Slagelse - øst for busterminalen, foran banegården, SDU, Schweizerpladsen og Nytorv.

Registreringen viste, at der er udfordringer med cykelparkeringen ved SDU, hvor belægningsprocenten i cykelstativerne ligger mellem 80 og 100% frem til omkring kl. 17. Derudover er der 30-40 cykler placeret på pladsen uden for stativerne.

Der er på det mest belastede tidspunkt registreret 20 cykler mere, end der er parkeringspladser til.